Sendikalar ve Sınıf Mücadelesi

Willi Dickhut "Gewerkschaften und Klassenkampf" auf türkisch.

 

Elinizdeki kitap, işyerinde ve sokaktaki sınıf mücadelesi teorisi ve pra- tiğinin kılavuzudur. Sendikaların oluşup gelişmesini, onların işçi sınıfının mücadelelerindeki önemli rolünü göstermektedir.

Fakat kitapta aynı zamanda, kendini sömürü ve baskıdan kurtarmak isteyen işçi sınıfının salt-sendikal mücadelenin dar çerçevesini aşıp bağımsız ekonomik ve siyasi mücadelelere geçmek gerektiğine dikkat çekilmektedir.

İşçi sınıfının bağımsız mücadelelere geçmesi gerekliliği, tüm kapitalist ülkelerin ekonomilerinin bir uluslararası yapı krizinden belirlenmiş olmasından, bu yapı krizinin de kitlesel işsizliğin süreklilik kazanmasına neden olup, beraberinde sürekli aşırı üretim krizlerini getirmesinden dolayı daha da artmıştır. Bu kitap, kapitalist barbarlıktan kurtulmanın tek gidilebilir yolunu göstermektedir: bu da, daha Marx ile Engels’in öğrettiği sosyalizmi kazanmaktır.

Artikelaktionen

Verweise

Dickhut, Willi

29 Nisan 1904’de Schalksmühle’de doğdu. 8 Mayıs 1992‘de Solingen kasabasında öldü. Willi Dickhut, pek çok konuya ilgi duyan, alçak gönüllü bir insandı. Daha gençlik yıllarında ken­di­­ni sos­yalist hedeflere adamaya karar verdi ve o hedefleri, canı pahasına bile olsa tüm kararlılığıyla, ken­dini esirgemeden devam etti. mehr

Details

Kitap

395 sayfa

14,50 €

ISBN: 978-3-88021-612-9

 

ePDF

10,99 €

ISBN: 978-3-88021-613-6

 

yazar hakkında daha fazla Willi Dickhut


sipariş etmek